هوالنور

مقدمه:
کودک، بزرگترین سرمایه‏ هر خانواده و کودکان مهم ترین سرمایه های یک کشور هستند. آن ها هستند که تصویر زیبای آینده کشور را ترسیم می کنند.
کودکان محروم، آسیب دیده و آسیب پذیر بخشی از کودکان هستند که به توجه ویژه نیاز دارند. نیازهای کودکان فقط متمرکز بر نیازهای اولیه مانند غذا، سرپناه و پوشاک نیست. نیاز کودکان به بازی و سرگرمی، نشاط و تفریح، کتاب، مجله و اسباب بازی، نیاز بسیار بسیار مهمی که متاسفانه پنهان مانده و کمتر به آن پرداخته می شود. این کمبودها، تاثیرات مخرب و غیر قابل محاسبه ای در آینده برای فرد و اجتماع در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارند.

چشم انداز ما:
هدفمند کردن فعالیت‏‌های خیرخواهانه افراد و سازمان‏‌ها در حوزه کودک در جهت تعالی و رشد کودکان محروم، آسیب دیده، آسیب پذیر و کم برخوردار

ماموریت ما:
خدا را هزاران بار شکر که حامیان حقیقی و حقوقی زیادی هستند که به نیازهای اولیه قشرهای آسیب پذیر و محروم توجه میکنند. ما با توجه به حیطه کاری خود، انرژی و فکر خود را متمرکز بر تامین، تجمیع و اهدای محصولاتی به کودکان کرده ایم که بتواند نیازهای آنها را در راستای تامین «نشاط، بازی، آموزش و تفکر» البته در حد امکان و وسع خود مرتفع کنیم.

ابزار ما:
سامانه نیکی نبات محل معرفی پویش های مختلف در راستای ماموریت فوق است. نهادهای مختلف می توانند پویش های خود را در این سامانه معرفی کنند تا مخاطبین بتوانند در زمینه های مورد علاقه، حمایت خود را اعلام کنند. هر پویش در چند قسمت معرفی می شود. 1- معرفی پویش به صورت اینفوگرافی 2- معرفی گام به گام پویش 3- معرفی حامی های حقوقی و حقیقی و هم چنین نوع حمایت انجام شده 4- ارائه آمار و ارقام پویش در راستای شفاف سازی 5- گالری

جمع آوری حمایت:
از آنجا که اهداف و فعالیت های سامانه نیکی نبات خیرخواهانه و بدون نفع مالی است، پرداخت مبالغ توسط حامیان مستقیما به موسسه یا نهاد مجری پویش انجام می‏شود و سامانه صرفا محل معرفی پویش هایی است که در راستای چشم انداز و ماموریت تعریف شده هستند.