حامی‌های حقوقی

null
توضیحات مربوط به حامی‌های حقوقی

فردای روشن کودک

حامی مالی و رسانه‌ای

1. این موسسه برای حمایت از طرح، اشتراک مجلات را با تخفیف 36% در اختیار حامی‏‌های مالی قرار می‌‏دهد.
2. این موسسه 25% درآمد خود از فروش اشتراک خود را برای خرید بسته‏‌های بهداشتی در اختیار نیکی نیات قرار می‏‌دهد.
3. این موسسه حمایت رسانه‌‏ای طرح در مخاطبین خود را انجام می‏‌دهد.

0
اشتراک اهدایی

موسسه خیره سیمرغ

حامی مالی

این موسسه که جزو هولدینگ گردشگری علی بابا است، هزینه ایاب و ذهاب تیم‏های داوطلب اعزامی به مناطق محروم را بر عهده گرفته است.

0
اشتراک اهدایی

شهرداری رباط کریم

حامی مالی

این شهرداری حمایت مالی برای اهدا اشتراک مجلات به کودکان محروم تحت پوشش بهزیستی رباط کریم را بر عهده گرفته است.

0
اشتراک اهدایی

جامعه دندانپزشکی ایران

حامی رسانه‌ای

1. این جامعه حمایت رسانه‌‏ای طرح در جامعه دندانپزشکان کشور را انجام می‏‌دهد.
2. این جامعه مدیریت آماده سازی بسته‏‌های بهداشتی اهدایی را بر عهده دارد.

0
اشتراک اهدایی

بهزیستی رباط کریم

حامی اجرایی

این شهرداری حمایت مالی برای اهدا اشتراک مجلات به کودکان محروم تحت پوشش بهزیستی رباط کریم را بر عهده گرفته است.

0
اشتراک اهدایی

هولدینگ آموزشی دکتر نکویی

حامی رسانه‌ای

این هولدینگ حمایت رسانه‏‌ای در باشگاه مخاطبین و کانال‏‌های شبکه‏‌های اجتماعی مرتبط با هولدینگ را بر عهده دارد.

0
اشتراک اهدایی